Agents

ตัวแทนจำหน่าย

AGENTS

กรุงเทพ

ร้านโคไซตี้ สาขากรีนเพลสพลาซ่า
ร้านโคไซตี้ สาขาแม็กแวลู่บางบอน
ร้านมิสบิวตี้ (ราม2)
ร้านตะวันออก (บิ๊กซีบางพลี ชั้น1)

02-211-3346
087-869-9445
02-740-9909
081-347-6153

ปทุมธานี

ร้านเพอร์เฟคบิวตี้ช็อป (ธัญบุรีคลอง9)

089-694-2309

ชลบุรี

ร้านโคไซตี้ห้างฮาร์เบอร์มอลล์ ชั้น1

091-550-7720

ปราจีนบุรี

ร้านไฮโซลช็อป

091-817-9892

จันทบุรี

ร้านเบลบิวตี้

088-118-8500

ตราด

ร้านโคไซตี้

-

กาญจนบุรี

ร้านเครื่องสำอางคุณตุ้ม

034-513-575

ศรีษะเกษ

คุณมัลลิกา

088-080-8237

กำแพงเพชร

ร้านนานามาร์ท

082-227-9272

สงขลา

ร้านเกรซบิวตี้แอนด์เพอร์ฟูม

089-733-1189

นครศรีธรรมราช

ร้านแบมบูคอสเมติก

090-174-6330

นครราชสีมา

ร้าน For You (ตรงข้าม ม.ราชภัฎนครราชสีมา)

081-811-9374